Wyniki badań ruchu budowlanego w 2016 r. pozwalają na następujące stwierdzenia:

Pozwolenie na budowę w 2016r. ? Ile wydano decyzji?

1. W 2016 r. wydano 187 498 pozwoleń na budowę dla 215 671 obiektów budowlanych. W porównaniu do 2015 r. jest to wzrost o 2% (o 3 732 pozwolenia). W stosunku do 2015 r. wzrosła także o 5 984 liczba obiektów objętych wydanymi pozwoleniami na budowę.
2. Jak co roku znaczący udział w ogólnej liczbie wydanych pozwoleń na budowę obiektów budowlanych mają pozwolenia odnoszące się do budynków mieszkalnych. Dla budynków jednorodzinnych wydano 82 852 pozwolenia a na budynki wielorodzinne – 4 415 pozwoleń. W 2016 r. w sumie wydano 87 267 pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych (co stanowi 46,5% ogólnej liczby pozwoleń). W stosunku do lat 2015-2014 nastąpił wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych, który wyniósł odpowiednio 10,5% i 14,2%.
3. Od połowy 2015 r. przepisy ustawy – Prawo budowlane przewidują możliwość budowy na podstawie zgłoszenia wolnostojących domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV. Zgodnie z zebranymi danymi, w ubiegłym roku zgłoszono 19 103 takie inwestycje obejmujące 19 537 obiektów.
4. W ubiegłym roku wydano 4 386 pozwoleń na budowę dla 5 008 obiektów infrastruktury transportu. Natomiast zezwoleń na realizację inwestycji drogowych wydano 1 516 dla 2 254 obiektów. Łącznie stanowi to 5 902 decyzje obejmujące budowę 7 262 obiektów.

Jak prawidłowo dobrać okna do wykuszu?, Projekt domu Doskonały 3, źródło: extradom.pl

Jak prawidłowo dobrać okna do wykuszu?, Projekt domu Doskonały 3, źródło: extradom.pl

Ile budynków oddano do użytkowania w 2016

5. W 2016 r. oddano do użytkowania 163 495 obiektów budowlanych, w tym 80 894 budynki jednorodzinne i 4 238 budynków wielorodzinnych. Jest to spadek do 2015 r. o 6,7% i do 2014 r. o 3,6%.
6. Ogółem w ubiegłym roku zalegalizowano 300 obiektów budowlanych. Jest to mniej niż w obu badanych latach, odpowiednio o 25 obiektów i o 223 obiekty.
7. Wydano 4 698 nakazów rozbiórki. Jest to mniej niż we wcześniejszych badanych latach o 8,9% i o 6%.
8. Wydano 851 nakazów rozbiórki budynków mieszkalnych (18,1% ogólnej liczby nakazów rozbiórki). 290 nakazów z tej liczby dotyczyło przypadków samowoli budowlanej. Znacznie więcej, bo 412 nakazów, wydano z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów.

Ile wykonano rozbiórek w 2016

9. W ubiegłym roku wykonano 3 028 rozbiórek. Jest to mniej o 179 niż w 2015 r., ale o 69 więcej niż w 2014 r. Prawie wszystkie rozbiórki zostały wykonane przez podmiot zobowiązany. W ogólnej liczbie wykonanych rozbiórek mieści się 228 rozbiórek budynków mieszkalnych, w tym 73 z tytułu samowoli budowlanej, 151 z tytułu niewłaściwego utrzymania obiektów i 4 rozbiórki z tytułu realizacji budowy niezgodnie z przepisami.

Źródło:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ” Ruch budowlany w 2016 roku”, Warszawa, Luty 2017r.

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail